I Danmarks
Naturfrednings-
forening
drømmer vi om
et vildere
Danmark.

Ørn

Her får du vores
vision for fremtidens
vilde natur.

Læs med og skriv under
på det åbne brev til
Folketinget. Så hjælper du
os med at gøre drømmen til
virkelighed.

Danmark beskrives ofte
som et lille, grønt
land med store
vidder og frodig natur.

Men sandheden er, at der
næsten ikke findes et
område i landet, som ikke
først og fremmest tjener
menneskets interesser.

Field

I løbet af de sidste 6.000
år har vores landskab
skiftet karakter.
Fra vild og uvejsom
urskov til i dag at være
det mest intensivt opdyrkede
område i Europa.

Pløjemark

Mennesket har brændt
skoven af for at gøre plads
til landbrug og husdyr.

Og fældet træer til
huse, skibe og brændsel.

I mange tusinde år
gik det godt. Naturen
holdt ud - udviklede og
tilpassede sig.

Landskab

Den menneskeskabte
lysåbne natur bød nye
arter velkommen og
antallet af forskellige
dyre- og plantearter
voksede endda.

Men på et tidspunkt
knækkede kurven.

Med den industrielle
revolution blev dyrkningen
stadigt mere effektiv.
Landet blev drænet,
åerne rettet ud
og de små jordlodder
lagt sammen til
gigantiske marker.

Og man begyndte at
bruge kunstgødning og sprøjtegift.

I løbet af de sidste 170 år
er 389 danske arter uddøde
- og lige nu er 1.844
andre dyr og planter i fare
for at forsvinde.

Arter

Det svarer til
hver sjette af alle de
undersøgte arter.

Truede arter

Kun 0,5 % af Danmarks
areal er beskyttet på en
måde, så naturens,
dyrenes og planternes
interesser kommer først.

Det tal skal være mindst
20 %, hvis vi skal stoppe
tilbagegangen af arter.

Drømmen
om et vildere
Danmark

Tænk hvis vi igen fik mere
vild natur i Danmark.

Sådan rigtig vild.

Ørn og ræv

Vi kunne få de frodige
ådale tilbage, som er
levested for smukke,
vilde blomster og
yngleplads for
salamandre og frøer.

Frø

Og hvis frøerne kommer
tilbage, så kommer
storken også. Fuglen som er
selve symbolet
på liv og frugtbarhed.

Tænk hvis vi igen fik vilde
skove med krogede
træer, dødt ved og tæt
krat, hvor planter,
insekter, fugle og pattedyr
kunne boltre sig.

Skov

Vi kunne få de store, vilde
dyr tilbage: Elge, vilde
heste og bisoner.

Elg

De fantastiske have,
der omkranser Danmark,
kunne igen indtages af
svajende skove af
ålegræs og tang
- livsgrundlaget for et hav,
der myldrer af liv.

Hav i ballance

Naturen kunne få plads
til at blive dragende,
spændende og eventyrlig
igen.

Dis over skov

Den vilde natur findes
kun i glimt derude i
landskabet. Men vi kan
stadig nå at redde den.
Det skal bare være nu -
inden vi mister flere
arter!

Træ

Naturen skal have
førsteprioritet på 20 %
af Danmarks landareal.

Store sammenhængende
områder, hvor naturen
har plads til at udfolde
sig frit. Uden dyrkning
eller skovdrift.

Åløb

Så kan vi igen få rigtig
vild natur i Danmark!

Skovbund aftryk

Drømmer
du
også om
et vildere
Danmark?

Skriv under nu!

Skov lys